Verhuizen naar het buitenland

Gratis offertes aanvragen

Verhuizen naar het buitenland

Woont u in België en bent u van plan binnenkort te gaan emigreren naar het buitenland? Bij een verhuis komt natuurlijk veel kijken, vooral als u naar het buitenland gaat. Zo moet u bijvoorbeeld het vertrek aangeven bij uw huidige gemeente, u aanmelden bij de ambassade van het land waar u gaat wonen en zaken regelen voor de belasting. Het is allemaal al spannend genoeg en daarom hieronder alle informatie die u nodig voor uw verhuis naar het buitenland. Wij zijn een netwerk van verhuisfirma’s werkzaam in heel Vlaanderen. Vraag via het contactformulier op de offertepagina vrijblijvend meerdere offertes aan om een geschikte verhuisfirma te vinden uit uw regio.

verhuizen naar het buitenland

Aangifte van vertrek

Als u naar het buitenland gaat emigreren, moet u dit melden bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar u momenteel bent ingeschreven. Als de wijzing van het adres voor het hele gezin gelden, moeten alle meerderjarigen van het gezin de aangifte doen. Als een minderjarige naar het buitenland gaat verhuizen, dan moet iemand die het ouderlijke gezag over hem/haar heeft aangifte doen. Van de gemeente krijgt u een getuigschrift van afvoering. Dit getuigschrift heeft u nodig om u te laten registreren bij de Belgische diplomatiek of consulaire overheden in het buitenland.

Inschrijven bij de ambassade

Als u eenmaal in het land van bestemming bent aangekomen, moet u zich melden bij de Belgische ambassade of consulaat. Hier laat u zich inschrijven in het consulaire bevolkingsregister. Nu kunt u gebruik maken van dezelfde diensten als deze van de gemeentelijke diensten in België wat betreft het beheer van uw administratief dossier. De ambassade of het consulaat kan u ook helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart.

Identiteitskaart

Elke Belg die ouder is dan twaalf jaar, zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister door de bevoegde ambassade of het bevoegde consulaat van België, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen. U moet deze aanvraag in persoon of per post indienen bij de ambassade of consulaat waar u bent ingeschreven. De identiteitskaart die in het buitenland wordt afgegeven is een elektronische identiteitskaart. Deze is gelijk aan de identiteitskaart die in België wordt afgegeven. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument voor de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden hiervan. Pas op: verwar deze niet met het identiteitsbewijs afgegeven door de overheid van het land waarin u verblijft. Deze kaart is alleen geldig op het grondgebied van dat land.

verhuis buitenland

Belasting

Als u naar het buitenland gaat verhuizen zult u in het nieuwe land belasting moeten gaan betalen. Uw verhuis wordt automatisch doorgegeven aan de belastingdienst wanneer u uw adreswijzing hebt doorgegeven. Wel zult u nog een speciaal aangifteformulier bij het belastingkantoor moeten aanvragen. Het belastingkantoor zal u vertellen wat er voor vertrek precies moet gebeuren om de fiscale verplichtingen te vervullen. Als u na het vertrek nog inkomsten vanuit België hebt, door bijvoorbeeld de verhuur van een huis in België, dan moet u nog steeds een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen.

Sociale zekerheid

Verhuist u naar een Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland dan valt u in principe onder het socialezekerheidssysteem van het nieuwe land en daarvoor moet u voortaan ook een bijdrage leveren. U kunt wel een aantal rechten, die u in België hebt opgebouwd, meenemen. Europese verordeningen voorzien u in de coördinatie van de regelingen van sociale zekerheid, die per land kan verschillen. Ze moeten voorkomen dat u uw rechten verliest wanneer bij verhuis naar het buitenland. Om onaangename verassingen te voorkomen is het verstandig om u goed te informeren over de sociale zekerheid van uw nieuwe land. Verhuist u naar één van de onderstaande landen? Neem dan een kijkje op deze pagina’s.

Auto

Als u gaat emigreren naar een ander EU-land en u neemt uw auto mee, dan moet u die daar laten inschrijven. U moet nu alle nationale belastingen betalen. De inschrijving moet normaal binnen zes maanden gebeuren. Voordat u vertrekt, moet u bij het nieuwe land informeren wanneer die periode ingaat: vanaf het moment dat u uw vorige land verlaat of vanaf het moment dat uw het nieuwe land binnenkomt. U zult ook moeten navragen welke bewijsstukken u daarvoor nodig hebt. In sommige EU-landen moet u uw auto al sneller dan zes maanden na vestigen in dat land laten inschrijven. Belangrijk is dus ook om dit van te voren te controleren.

verhuizen naar frankrijk vanuit belgie