Het is dan eindelijk zo ver! U stapt de verhuiswagen uit en u stapt uw nieuwe woning binnen! Dit is vast een fantastisch gevoel! Een nieuwe plek die helemaal van jou is. Je laat je oude woning achter je en gaat opnieuw van start. Een nieuwe keuken, een andere badkamer, een grotere tuin achterhuis maar vergeet niet: ook een nieuw adres! Een nieuw adres dat bekend moet worden gemaakt bij al jouw familie, vrienden, kennissen maar ook bij verschillende instanties. Na de verhuis is het ontzettend belangrijk dat iedereen op de hoogte is van jouw adreswijzing. Hieronder leest u wat u moet doen wanneer uw adres is gewijzigd!

Gemeente

Als u een nieuw adres heeft moet u deze binnen acht dagen doorgeven bij de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats. Als u dit niet doet kunt u hier een boete voor krijgen. U kunt langs gaan bij de dienst bevolking, maar u kunt de adreswijziging ook schriftelijke of elektronisch melden. Belangrijk hierbij is wel dat u zich kunt identificeren. Dit doet u door uw persoonsgegevens en uw rijksregisternummer te vermelden. Als u met het gehele gezin verhuist, kan één meerderjarig lid van het gezin de aangifte doen. Na enige tijd, na het melden, zal de gemeente een wijkagent of ambtenaar langs laten komen om te controleren of u inderdaad op dat adres verblijft. Als dit inderdaad het geval is, dan wordt uw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en het Rijksregister.

Identiteitskaart

Nadat de wijkagent of ambtenaar langs is geweest, moet u nog persoonlijk langs gaan bij het loket dienst bevolking. Hier worden namelijk uw identiteitskaart en de inschrijvingskaart van uw voertuig veranderd. Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat de juiste gegevens op deze kaarten staan. Het kan overigens ook zijn dat u, na het doorgeven van de adreswijziging aan het Rijksregister, na elke dagen automatische wordt opgeroepen om naar de gemeente te komen om de het adresgegevens in de microchip aan te passen.

Bedrijven en instanties

Als het adres op uw identiteitskaart is aangepast, kunt u bedrijven en instanties op de hoogte brengen van uw verhuis. Aan een aantal instanties wordt uw nieuwe adres automatisch (via het Rijksregister) doorgegeven, namelijk: sociale zekerheidsinstellingen, kinderbijslagfonds, ziekenfonds, arbeidsongevallenverzekeraar, OCMW, fondsen voor bestaanszekerheid, kassen voor jaarlijkse vakantie, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, Kind en Gezin en de VDAB en ACTIRIS. U zult zelf onder andere nog contact moeten opnemen met uw werkgevers, de uitbetalingkas voor werkloosheidsuitkeringen, nutsbedrijven (elektriciteit, gas- en waterleverancier), kabelmaatschappij, distributiemaatschappen van tijdschriften en dagbladen, bank en verzekeringsmaatschappij, verenigingen waarvan u lid bent en de firma’s waar u een klantenkaart heeft.

Post doorsturen

Er zijn postdiensten, zoals Bpost, die een verhuisdienst bieden. Dit betekent dat zij al uw geadresseerde briefwisselingen doorsturen naar uw nieuwe adres. Ook kunnen zij uw leveranciers op de hoogte brengen van uw verhuis. Het voordeel van zo’n service is dat u zelf niet de oude brieven hoeft op te halen op uw oude adres. Ook betekent het dat u belangrijke post altijd zal blijven ontvangen. Verder scheelt het u natuurlijk ook tijd. U kunt zelf aangeven hoelang de u de verhuisdienst nodig heeft.